Monthly Archives: Kwiecień 2016

Jeśli noworodek nie jest ropnie

Jeśli noworodek nie jest ropnie skóry, otarcia i inne obrażenia, rany pępowinowej goi się dobrze i lokalnym pediatra powiedział, że dziecko jest zdrowe, to można chodzić w ciągu 2-3 dni po wypisie ze szpitala. Ale po pierwsze, jako próbę generalną